Extra instellingen Balieclient

Op de Balieclient heb je ook extra instellingen. In dit item worden de extra instellingen toegelicht.

Extra instellingen

 • Klik met rechtermuisknop op het Recept & Nummer-logo rechts in de taakbalk (zie rode pijl). Het onderstaande menu opent.

 • Als het logo niet in de taakbalk staat, klik dat op het ˄ (zie rode cirkel). Er verschijnt een menu waar het logo wel instaat, je kunt deze vanuit daar naar taakbalk slepen.

 • Met dit menu zijn er verschillende acties mogelijk: 
  • ‘Recept & Nummer openen’
  • Vanuit dit menu kunnen ook patiënten worden opgeroepen die in een bepaalde wachtrij staan:
  • ‘Volgende (volgorde)’
  • ‘Volgende (normaal)’
  • ‘Volgende (snelbalie)’
  • ‘Volgende (extra/privacy rij)’

 • Ook zijn er functies die aan- en uit-gevinkt kunnen worden in dit menu:
  • ‘Tegelijk starten met Windows’. Als je aan het begin van de dag de pc opnieuw opstart dan start Recept & Nummer automatisch mee.
  • ‘Altijd op de voorgrond’. Recept & Nummer blijft altijd in beeld staan.

 • Vanuit dit menu kunnen de backoffice alarmen worden bedient, verdere uitleg vind je bij het kopje ‘Recept & Nummer backoffice’
  • ‘Backoffice alarm - geel’ 
  • ‘Backoffice alarm - rood’
  • ‘Recept & Nummer afsluiten’.

 • Het +1 logo van Recept & Nummer (zie rode pijl) maakt het mogelijk om de handeling van het oproepen van patiënten nog sneller te maken. Dubbel klik op het +1 logo en de volgende patiënt wordt opgeroepen, van de vooraf ingestelde volgorde van oproepen.


Keywords: Extra instellingen - Balie - Recept & Nummer - Client - Snelbalie - Normaal - Zorg balie - Extra balie - Privé balie