Balieclient in gebruik nemen

De Recept & Nummer Balieclient wordt op iedere balie PC gebruikt om patiënten op te roepen. In dit  item staan de stappen beschreven voor hoe je de Balieclient gebruikt.

Gebruik van Balieclient

  • Klik bij het opstarten van Recept & Nummer op knop ‘Balieclient’. Het volgende scherm wordt geopend. Hiermee word aan de apotheekbalie mee gewerkt.

 

  • Klik op de groene knop ‘Volgende’ om het eerst volgende nummer op te roepen. Afhankelijk van de volgorde die is ingesteld , wordt een nummer uit de Gewone, Snelbalie of Extra/Privacy rij opgeroepen. 
  • Klik op het nummer midden bovenin (Q01, S01 of E01) om herhaald op te roepen. (Dit werkt echter niet icm Notice/Mosavizion).
  • Bij een Snelbalie-patient, zal een extra balk verschijnen (zie afbeelding hieronder), klik op de patiëntgegevens om de Recept Locatie informatie te openen. De pop-up, die je normaal in het AIS ziet, opent en je kunt het recept direct als opgehaald afmelden. Het is niet meer nodig om te zoeken in het AIS. 

 

  • Je kan ook op knoppen ‘Gewoon’, ‘Snelbalie’ of ‘Extra/Privacy’ klikken in de middelste rij. Je roept dan de eerst volgende uit deze wachtrij op. 
  • Klik op de ‘wachttijd’ balk om de volledige wachtrij weer te geven. Het is nu mogelijk om een specifiek nummer op te roepen door op een nummer uit de wachtrij te klikken.

Voor het instellen van de Balieclient klik hier. 

Keywords: Gebruik - Balie - Recept & Nummer - Client - Snelbalie - Normaal - Zorg balie - Extra balie - Privé balie